Moon cake ขนมไหว้พระจันทร์ Chez Shibata365 เช ชิบาตะ365

Chinese Mid Autumn Festival

2 products
    วันไหว้พระจันทร์ เทศกาลแห่งความกลมเกลียว สามัคคีของชาวจีน และคนไทยเชื้อสายจีน เป็นการฉลองการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงกลางฤดูใบไม้ร่วง เราก็ไม่พลาดที่จะรังสรรค์ชุดขนมที่จะเป็นสื่อกลางในทุกๆความสัมพันธ์ เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญหรือจะเป็นของฝากก็ดีทั้งนั้น 
    2 products
    Recently viewed